Klachtenregeling

Wanneer u een klacht hebt naar aanleiding van het gedrag van één van onze leden of met betrekking tot door onze vereniging verleende zorg, stuurt u dan een mail aan klachten@ehbo-bemmel.nl.

Wij hanteren hiervoor het beleid zoals wordt voorgeschreven door de Nationale Bond EHBO. Deze kunt u hieronder inzien en downloaden.