Proficiat cursisten !

Afgelopen seizoen hebben we een mooie groep cursisten gehad. Ze zijn allemaal geslaagd !

Proficiat Danette, Joy, Jan, Patricia, Sandra, Marion, Ria, Marije, Frans, Marlies, Hermien en Fred
namens alle leden en het bestuur.